Модуль random

Модуль random керує генерацією випадкових чисел. Його основні функції:

  • random(): генерує випадкове число від 0.0 до 1.0
  • randint(): повертає випадкове число з певного діапазону
  • randrange(): повертає випадкове число з певного набору чисел
  • shuffle(): перемішує список
  • choice(): повертає випадковий елемент списку

Функція random() повертає випадкове число з плаваючою точкою в проміжку від 0.0 до 1.0. Якщо ж нам необхідно число з більшого діапазону, скажімо від 0 до 100, то ми можемо відповідно помножити результат функції random на 100.

import random
 
number = random.random() # значення від 0.0 до 1.0
print(number)
number = random.random() * 100 # значення від 0.0 до 100.0
print(number)

Функція randint(min, max) повертає випадкове ціле число в проміжку між двома значеннями min і max.

import random
 
number = random.randint(20, 35) # значення від 20 до 35
print(number)

Функція randrange() повертає випадкове ціле число з певного набору чисел. Вона має три форми:

  • randrange(stop): в якості набору чисел, з яких відбувається вилучення випадкового значення, буде використовуватися діапазон від 0 до числа stop
  • randrange(start, stop): набір чисел являє діапазон від числа start до числа stop
  • randrange(start, stop, step): набір чисел являє діапазон від числа start до числа stop, при цьому кожне число в діапазоні відрізняється від попереднього на крок step
import random
 
number = random.randrange(10) # значення від 0 до 10
print(number)
number = random.randrange(2, 10) # значення в діапазоні 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
print(number)
number = random.randrange(2, 10, 2) # значення в діапазоні 2, 4, 6, 8, 10
print(number)

Робота зі списком

Для роботи зі списками в модулі random визначені дві функції: функція shuffle() перемішує список випадковим чином, а функція choice() повертає один випадковий елемент зі списку:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
random.shuffle(numbers)
print(numbers)
random_number = random.choice(numbers)
print(random_number)